Skapande av Eva från Adam – Raphael Santi

Skapande av Eva från Adam   Raphael Santi

Denna processionsaffisch, som är betydelsefull för sitt mycket tidiga datum, men ändå nedslående för dess katastrofala förhållanden, ger en viss indikation på Raphaels utgångspunkt.

Banner vars framsida visar trepartsguden mellan St. Sebastian och Roch befann sig i stadens slott för brödraskapet för den heliga treenigheten. Under första hälften av sjuttonhundratalet separerades de två sidorna av banderollet.

Det som var bakifrån visar Skaparen och tar bort ett av Adams revben, där Eva kommer att skapas. Att sova Adam, som ligger i en graciös ställning, är en särskilt erfaren tolkning av den mänskliga formen från den unga konstnärens sida.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)