Creek – Edvard Munch

Creek   Edvard Munch

Påverkan som Munk hade på allt han såg i Paris och Berlin känns i hans film Creek. Detta verk, tillverkat på olja, tempera och pastell på kartong, är en av flera författarsversioner. I förgrunden skildrade Munch en ensam ung kvinna i passionens hetta. Hon täckte öronen med händerna och försökte dränka ut ljuden och koppla loss från all verklighet. Ett långdraget gråt skär ut ur hennes öppna mun. De överdrivna krökningarna av en kvinnas kropp liknas med krökta, som om spiralränder i ett landskap. Det är också en del av landskapet och avvisas från det. Två figurer rör sig mot kvinnan, och detta betonar ytterligare hennes ensamhet.

På den andra sidan av träbalustraden representerar Munch det skrämmande elementet i kustlandskapet och floden. Heaven Munch framställs som en rastlös jäsning av röda, grädde och gröna ränder. Konstnären sänder sin hjältinnes tillstånd genom deformerade former och förvrängda färger, varigenom han associerar sig med symbolik och framväxande expressionism. Även om lovande minskningar finns i avlägsna planer, förstärker dess fantastiska färger ytterligare det totala intrycket av konventionella konstruktionen av ett plant bildutrymme.

Målning Munch skapar inte en bild av verkligheten utan förmedlar bara en idé om den. Creeks arbete är en del av den bildliga frisenes livscykel, tillägnad fleråriga teman: kärlek och död. ”Dessa målningar representerar intryck, stämningar i själens liv”, förklarade Munch.

I dem sublimerar han sina psykologiska ungdomliga traumor förknippade med sin fars våldsamma religiösitet, död av sin mor och syster. Åter och igen kommer han tillbaka till dessa smärtsamma ämnen. I Munchs verk känns smärtan från personliga förluster så akut att betraktaren ser på dem inte på något sätt från verkligheten, utan precis den lidande själens tillstånd.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)