Män på stranden – Edvard Munch

Män på stranden   Edvard Munch

Naken figurer är bekanta i Munchs verk. Konstnären skildrade ofta den manliga naken som en helt impassiv person, till exempel i verket ”Men on the Beach”. En annan var konstnärens inställning till den nakna kvinnliga naturen. Bilderna i denna serie är extremt känslomässiga och uttrycker konstnärens komplexa inställning till sexualitet, som han ansåg vara en av de djupaste grunden för människans existens.

För Munch var sex ofördelaktigt kopplat till avundsjuk, förtvivlan och död, så nakna kvinnor framträder i hans målningar som lumviga frestelser, eller lidande offer, eller bärare av olöst mysterium). Observera att Munch, till skillnad från många andra artister, aldrig beundrar den kvinnliga kroppens skönhet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)