Romerrikets fall – Thomas Cole

Romerrikets fall   Thomas Cole

Det västra romerska imperiets fall är ett av problemen i historiografi om sen antik, som bygger på studien av orsakerna till eliminering av makten hos de väst romerska kejsarna. Hennes forskning har sitt ursprung i den engelska historikern Edward Gibbon: ”The History of the Decline and Fall of the Roman Empire”.

Det västra imperiet undergrävdes från insidan av rörelsen av slavar och kolonier, och utanför trakasserades de ständigt av barbarernas raid, vilket ledde till dess nedgång. Rom togs av visigoterna 410, och den 4 september 476 tvingade den tyska Odoacer-ledaren den sista västerländska kejsaren, Romulus Augustus, att abdikera tronen. Således avslutade den hundraåriga regimen över Rom. Detta tema gav inte vila till många konstnärer, det visas väldigt levande i den här bilden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)