En stor ängbit – Albrecht Durer

En stor ängbit   Albrecht Durer

Albrecht Durer är en av de gamla mästarna i norra renässansen och är utan tvekan den största konstnären i den tyska renässansen. Det mesta av hans arbete är en unik syntes av italiensk humanism och design.

Mästaren hade en separat kärlek till landskapsmåleri och kombinerade i sina målningar naturens charm och djurvärlden. Under sina resor i Tyskland och Italien gjorde Durer många studier av vilda djur, vilket resulterade i ett antal fantastiska verk, inklusive akvarell Young Hare och en Large Piece of Meadow.

Dürer slutförde arbetet, även känd som Big Sod, 1503 i sin ateljé i Nürnberg. Naturforskningarna, utförda av konstnären, hjälpte till att skapa detta skickligt utförda verk som visar sammanvävningen av vilda växter. Bland dem kan du se kamomillar, maskrosor, plantain, ryllik och andra företrädare för växteriket – flora.

Tekniken och färdigheten hos Durer, som manifesteras i denna bild, är slående. Durer kunde förmedla den unika realismen hos varje stam, blad och blomma. Realismen på denna nivå uppnås tack vare en intressant idé där kaoset för artsdiversitet kombineras med exakt detaljering av enskilt gräs och blommor.

Hela röraen är placerad på en tom bakgrund som tjänar till att effektivisera kompositionen. Med all strålande noggrannhet i bilden av stjälkar, mark och vegetation stöder bakgrunden inte sammansättningen av gröna fält eller blå himmel. Det kan ses att vegetationen är strikt begränsad till höger, men det är inte möjligt att identifiera en klar kant till vänster.

Trots den höga uppskattningen av konsthistorikernas arbete satte Dürer inte ett mål i sig själv för att skildra ett realistiskt fragment av den levande världen. Till skillnad från akvarellen ”Young Bunny”, som representerade ett självständigt verk, var denna bild snarare ett forsknings – och botaniskt experiment, som senare hjälpte målaren att skapa stora verk. Men trots att den här bilden inte är bunden till ett specifikt objekt, anses den vara ett av de mest berömda verken av Albrecht Dürer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)