The Prodigal Son – Giorgio de Chirico

The Prodigal Son   Giorgio de Chirico

En speciell verklighet som består av föremål med olika konturer och strukturer, som imponerar vältern mot bakgrund av ökenlandskap, skapar en ny metafysisk värld, som vakar på gränsen till surrealism och surrealism – allt detta om Giorgio de Chiricos målning och hans bild ”The Prodigal Son” i synnerhet.

Hela kohorten av stora konstnärer förkroppsligade den berömda bibliska liknelsen, var och en i sin egen tid – Bosch, Durer, Rembrandt, Tissot, Polenov, etc. Alla dessa verk är realistiska, verkande, där omvändelse och talang är de främsta leitmotiven som en välsignelse. Målningen av de Chirico tillhör den dekadenta kreativitetsperioden och vid första anblicken är allt inte så här. Men efter att ha tittat igenom en märklig presentation av materialet kan du få en välbekant berättelse, som läses i sonens hängande huvud och farens öppna armar.

Förstör verklighetens logik, Chirico lämnar oss bara tips. Men på ett överraskande sätt är dessa tips tillräckliga, och den speciella implementeringen av handlingen är mycket känslomässig för tittaren. Detta var fenomenet konstnärens verk, som en gång hade väckt alla grunden för den visuella konsten.