Offer till solen – Giorgio de Chirico

Offer till solen   Giorgio de Chirico

Under de sista åren av sitt liv blev de Chirico inte trött på att experimentera med stilistik. I synnerhet är en viss komedi karakteristisk för ett antal av hans senare målningar. Det är uppenbart, till exempel i ”The Return of Ulysses” eller i en serie konstiga dukar som visar solen och månen förbundna med ledningar.

Samtidigt skrivs armaturerna i kontrast: om solen lyser förblir månen svart och vice versa. Det verkar som att all energi växelvis rör sig från en himmelkropp till en annan enligt de nämnda lagarna. Som regel upprepas den ovanliga bakgrunden – konstnärens verkstad, torget i den italienska staden, etc.

Denna bild är i detta avseende inget undantag. I dess förgrund finns ett altare, av vilket de Chirico studerade som student, engagerad i forntida konst. Det är möjligt att detta verk är en metafor för förbindelsen som finns mellan det glödande förflutet, det tyst glödande nuet och framtidens ogenomträngliga mörker. Ett synligt tecken på denna metafor är en elektrisk kabel, sträckt mellan olika delar av bilden.