Arkeologer – Giorgio de Chirico

Arkeologer   Giorgio de Chirico

Mir de Chirico är rörlig, mättad med tomrum och ansiktslösa figurer. Detta är en drömvärld. Människor ersätts här av oklara, vaga silhuetter.

Dessutom, någonstans sedan 1914, lämnar levande människor gradvis denna värld, och de ersätts av skyltdockor. Detta har sin egen idé – på detta sätt betonar konstnären att en person häller en leksak i händerna på blind rock, utan att självständigt kunna bestämma sitt eget öde. Till att börja med skildrar hans skyltdockor de Chirico mestadels stående; senare satt dem – som på duken ”Sanna makar”.

Några mer tid går, och skyltdockorna ändrar sitt utseende – medan de fortfarande förblir ansiktslösa, de blir bevuxna med naturalistiska element eller visar sig vara fyllda med mystiska föremål – ger vi verket ”Arkeologer” som exempel. I målningen ”Arkeolog i templet”, cirka 1927 dummys armar, försiktigt kramar de insamlade artiklarna, kontrasterar skarpt med hans huvud utan alla individuella drag.