Stilleben – Giorgio Morandi

Stilleben   Giorgio Morandi

Den italienska abstrakta artisten Giorgio Morandi föddes, bodde och dog i Bologna. På Bologna Academy studerade han och undervisade sedan. Morandi lämnade nästan aldrig sin ursprungliga stad, och lämnade bara i dess närhet, som han älskade och ofta reproducerade i sina canvases. Han började ställa ut 1911, men under lång tid var bara nära vänner – Bologna målare – kvar som kännare av sin konst. Världen berömmelse kom till konstnären efter utställningar i Venedig och i San Paolo.

I konsthistoria under första hälften av vårt århundrade står namnet Morandi isär. Det kan inte tillskrivas någon av de många strömmarna i modern konst, även om han genomgick fascinationen med den så kallade ”metafysiska målningen.” Men denna period, som föll 1918-1920, var mycket kort i sin kreativa biografi. Konstnären fascinerades ständigt av den lugna harmonin i Giottos verk och den tidiga Quattrocento, färgen på Vermeer Delft och de italienska verken från Corot gladde, sammansättningen av Cezanne var intresserad.

Giorgio Morandi ledde ett ensamt och avskilt liv, hans konst var lika intim och intim. Han var inte orolig för komplexa problem och händelser i modern verklighet, han uteslutte människan från cirkeln av kreativa intressen och begränsade sin värld till ett litet antal ständiga anknytningar: det här är landskap av Bologna-omgivningarna och stilleben som består av flera enkla föremål. Konstnären har förstått vackra saker i vardagen, varför han ofta kallades den moderna Chardin. Han gjorde saker till sina intima följeslagare. Med monotona motiv upprepade han aldrig i deras bildinkarnation, oändligt varierande färgschemat, det avskurna beslutet. Morandi var inte bara en stor målare, utan också en utmärkt gravör – många etsningar visar subtiliteten i hans virtuositet.

Mästarens verk är främst i privata samlingar. Det finns väldigt få av dem i museer. I Eremitaget finns det två stilleben för konstnären, varav en tillhör den ”metafysiska” perioden, den andra, gjord på 1920-talet, kännetecknar levande Morandis märkliga bildstil. Bilden lagrad i Hermitage går tillbaka till den tid då konstnären övergav den nyligen älskade ”metafysiska målningen”, som hade följts sedan 1917. Efter att ha utvecklat en unik stil, behållen och stram, verkade det göra att allmänheten känner sig främmande från objektiv verklighet. Stilleben, sammansatt av kärl och frukt, upplöst i gulaktiga och blågrå toner. Föremål har inga distinkta konturer, deras konturer smälter i den omgivande luften. Allt är byggt på de finaste nyanserna – nyanserna av sensationer, former, färger, ljus och skugga.

Bilden kom in i Hermitage 1948 från State Museum of New Western Art i Moskva.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)