Still Life with a Bow and Drawing Board – Vincent van Gogh

Still Life with a Bow and Drawing Board   Vincent van Gogh

Detta glada stilleben skriven strax efter att Van Gogh lämnade sjukhuset i Arles, där han gick in efter det första stora psykomotoriska epileptiska anfallet den 25 december 1888. Objekten som visas har både allegorisk och mer personlig betydelse.

Det tända ljuset som användes i målningen med Gauguins stol reflekterar den symboliska traditionen för stilleben och betyder ljus och liv; tvärtom, det utdöda ljuset användes i stilleben ”memento mori”, och Van Gogh inkluderade det i stilleben med böcker som han målade efter sin fars död 1885.

Trots detta lät en optimistisk anmärkning ut genom ett stearinljusflamma, som betonades av groddlökor som tagits från hans gula stol. Å andra sidan tilllade Van Gogh ett rör, en tobak och en tom flaska, eventuellt från absint, allt som hotar hans hälsa.

Modern forskning har visat att absint självt kan orsaka epileptiska anfall. Van Gogh konsumerade denna destruktiva dryck i betydande mängder under månaden i Arles, och många av hans efterföljande attacker sammanfaller med fallen då han hade tillgång till den. Tavlan på vilken de flesta av dessa föremål ligger, indikerar återupptagandet av Van Goghs arbete.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)