Gauguins ordförande – Vincent Van Gogh

Gauguins ordförande   Vincent Van Gogh

För Vincent van Gogh var Paul Gauguin inte bara en medartist, utan en nära vän, med vilken han hade stora förhoppningar om samarbete. Kort efter Gauguins ankomst till Arles i november 1888 bröt emellertid en våldsam gräl ut mellan andra artister, och deras kommunikation upphörde. Gauguin lämnade den gästvänliga Van Goghs gula hus och lämnade bara en tom stol.

Tom stol i mitten av rummet. Frånvaron av en person som en gång ockuperade honom. Bitterheten i förlusten av en nära vän och drömmen i samband med det. I en liknande atmosfär skapade Van Gogh målningen ”Ordförande för Gauguin.” Lite senare skrev tillägget – måleriet ”Ordföranden för Vincent Van Gogh med ett rör.” Verken blev prototyper av två konstnärer som återspeglade olikheten i deras karaktär, syn på livet och konst, olika öden.

Stolen är huvudpersonen som upptar hela bildens utrymme. Tillverkad av händerna på en skicklig hantverkare, med böcker och ett ljus på sätet, med sitt utseende personifierar han Gauguins ambition och sin rika kunskap. Bildens huvudfärger – röd och grön – vald av Van Gogh är inte av misstag. Mer exakt och djupare än andra toner kunde de förmedla de förlorade illusionerna och mörkret som konstnären kastade sig i när Gauguin lämnade. I en tandem av två verk av kontrast i humör ser bilden ”Stol av Gauguin” mer dyster ut, och konstnären ser inte glimtar av ljus i den, som i hans livssituation. En livlös möbel i sin natur symboliserar något levande, men en saga från det förflutna.

Detta är spåret efter en person som lämnats av honom i den materiella världen, en plats där denna person inte är mer och kanske aldrig är.