Song of Ancient Eras – Berkeley Sho

Song of Ancient Eras   Berkeley Sho

Berkeley Shaw ovärderlig hjälp för att främja hans konstnärliga karriär tillhandahölls av författaren och konstnären Vän Harlan Ellison. För många år sedan, för att hjälpa en början konstnär, fick Shaw ett erbjudande från författaren att skriva illustrationer för sexton pocketbokförfattarens böcker.

Och sedan, redan 1995, publicerades en samling illustrationer om ämnet ”elektroniska fantasier” av Sho under den korta titeln ”The Art of Berkeley Sho,” med kommentarerna från Harlan Ellison själv. Berkeley Sho-målningen ”Song of Ancient Eras” visar en stenig strand.

På sanden ligger en harpa, kvar av någon som levde för länge sedan. Och kanske det förde sig till kusten med storm. Vågor som kraschar mot kustens klippor, i reflektionen av kvällens gryning, verkar havet översvämmat med fantastiskt gyllene ljus; på avstånd kan man se spegelliknande antika kolumner. Tyst musik från långa århundraden.