Självporträtt – Hendrick Goltzius

Självporträtt   Hendrick Goltzius

Hendrik Goltius är bäst känd som en virtuos gravör som skapade sin skola för incisal gravering. Konstnären föddes i Mulbrecht och arbetade fram till sin död i Haarlem. Hans arbete var aldrig i vila, befälhavaren arbetade oavbrutet, hela tiden letade efter nya tillvägagångssätt, upprepade experimenten från stora föregångare, övade ritning.

I slutet av sitt liv började Goltius måla och skapade verk om allegoriska teman. Konstnärens ”självporträtt” görs med överraskande noggrannhet, den minsta detaljeringen av detaljer, som påminner om författarens intresse för tysk renässans-naturalism.

Holzius skapade bilden av en konstnär, som tänker på skönhet och perfektion, som är i ständig kreativ sökning. ”Det som gjordes nöjde aldrig honom,” skrev J. van Mander om sin goda vän Goltius. Bland andra berömda verk – ”Venus och Adonis.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)