Seafront Villa – Arnold Becklin

Seafront Villa   Arnold Becklin

Arnold Becklin är känd som en av XIX-talets största symbolistkonstnärer. Han är skaparen av målningar med romantiskt mystiska landskap, som ger upphov till en känsla av sorg och ensamhet, känslomässigt intensiva porträtt av ”improvisationer”. Konstnären föddes i Basel, studerade vid Düsseldorf Academy of Arts under den berömda målaren I.-V. Schirmer. I slutet av 1840-talet reste han till Frankrike och Belgien, på 1850-talet bodde han i Rom, där han blev nära vänner med A. Feuerbachs krets.

Senare arbetade konstnären i Tyskland och Schweiz och besökte sedan igen Italien, där han tillbringade nästan tio år i Florens. På 1850-talet började Becklin skriva verk som avslöjade hans intryck av italiensk natur och klassisk kultur, färgad av en romantisk uppfattning om världen.

Målningen ”Villa på havet” skapades enligt italienska intryck och är bland konstnärens tidiga verk. Det utförs på det sätt som kännetecknar den tid. Andra kända verk: ”Odyssey and Calypso”. 1882. Art Museum, Basel; ”De döda ön”. 1880. Museum of Fine Arts, Leipzig; ”Självporträtt med dödens fiol”. 1872. Statliga museer, Berlin.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)