Sappho Evening Taulet – Charles Glyr

Sappho Evening Taulet   Charles Glyr

Sappho – den berömda antika grekiska poesinnan, en representant för den melodiska lyriken, en samtida av Alkey, infödd i den lesbiska staden Heres; bodde i slutet av VII och första halvan av Vl. BC. I rysk litteratur finns det ofta en annan version av namnet – Sappho.

På grund av den politiska oron som ledde till att aristokratin kastades, skulle Sappho, som tillhörde en ädla familj, flytta till Sicilien; först omkring 580, efter återställningen av aristokratins makt, återvände hon till Lesbos. Till denna era är berättelsen om hennes kärlek till Alkay. Hon gifte sig senare med den rika Andriyan i Kerkilas, från vilken hon hade en dotter, Kleida. Hennes bostad var den lesbiska staden Mytilene. Bland de mystiska avsnitten i hennes liv är kärleken till den unga mannen Phaon, som vägrade till poesinnan i ömsesidighet, vilket ledde till att hon kastade sig i havet från Levkadaklippen. I forntida tider fanns det många andra legender om poetenes förhållande till hennes vänner och utvalda.

Början på dessa legender läggs av representanter för den attiska komedi, som, utan att förstå betydelsen av Sapphos poesi och hänvisade till den kulturella utvecklingen av en eolisk kvinna från början av 600-talet ur synvinkeln för den samtida ateniska verkligheten, felaktigt tolkade några av antydningarna om Sapphos livsstil. Källan till legenden om Faon var troligen folksången om Adonis-Phaon, afrodites favorit, vars kult var vanligt i den södra delen av Mindre Asien och på öarna intill den lilla Asien.

Legenden om Levkada-berget står i samband med ritualen för Apollokult: på Levkadskaya-klippet fanns ett tempel av Apollo, varifrån brottslingar deponerades till sjöss varje år, vissa dagar, som försoningsoffer. Uttrycket att rusa från Levkadskoy-klippan blev på vardagsspråket motsvarande uttrycket att begå självmord och innebar också hotet att lägga hand på oss själva under påverkan av förtvivlan. I den meningen nämns Levkada-klippan till exempel i Anacreon.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)