Province Street – Maurice Utrillo

Province Street   Maurice Utrillo

Utrillo skrev mycket till Paris, men oftast valde han sådana hörn av hans, som inte är särskilt förenliga med de utbredda idéerna om den bullriga konstnärliga huvudstaden. I huvudsak är dess parisiska åsikter provinsiella – i ordets goda mening.

Och de skiljer sig inte mycket från de faktiska provinsiella landskapen – som det som presenteras på denna sida. Konstnären såg skönhet på blygsamma, provinsiella platser och upptäckte den i sina geniala verk.