Marne-kusten – Paul Cezanne

Marne kusten   Paul Cezanne

Postimpressionister vägrar att helt enkelt fixa ljusfenomen, för att överföra exakta visuella sensationer till duken. De strävar efter en större syntes av form och färg, och vill ge en generaliserande bild till bilden, för att uttrycka en idé om världen i allmänhet. Målningen ”The Coast of the Marne” skrevs två år senare av ”Haystack” av K. Monet, medan det konstnärliga konceptet och måleriets system på denna duk är fundamentalt olika.

Landskapet i Cezanne är tydligt statiskt: flodstrandens nästan horisontella linje motsägs av husets stränga vertikaler och träden. Landskapets orörlighet förbättras av det faktum att det återspeglas i det spegelliknande, frysta vattnet. Om världens impressionister ibland upplöses i solsken, i en ständigt föränderlig ljus-luftatmosfär, återvinner han i Cezanne sin vikt: landskapet betonar byggnadens struktur och huvuddelen av trädmassan. Naturen verkar dock annorlunda än i målerier från gamla mästare. Det finns inget illusoriskt bladverk.

Träden i bilden bildar en generaliserad geometrizingmassa, som en fasetterad massa. Cezanne lånade från Impressionists svarta palett. Ändå är färgen på bilden mörk och kall: blå och blågröna toner dominerar, de ”stöds” av brunt och lila. Den så kallade ”flytande” färgen, dvs samma färg, som förekommer i målningen av himmel och vatten, träd och jord, spelar en viktig roll i konstnärens färgsystem. På grund av detta förvärvar duken inre enhet, integritet.

Genom att minska världens färgade färg till strikt definierade koloristiska kombinationer, generalisera och geometriera de objektiva formerna, avvisar Cezanne alla onödiga, slumpmässiga, övergående. Ett opretentiöst motiv med en banal villavilla får honom en speciell andlighet. Arkitektoniskt uppbyggda, starkt färgade landskap ”Kusten i Marne” påminner tyst högtidlighet om de klassiska landskapen i Poussin, vars högt etiska arbete fungerade som modell för Cezanne. Målningen kom in i Hermitage 1930 från State Museum of New Western Art i Moskva.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)