Pan och Syringa – Francois Boucher

Pan och Syringa   Francois Boucher

Målning av den franska målaren Francois Boucher ”Pan och Syringa”. Storleken på målningen är 80 x 110 cm, olja på duk. Denna Bush-bild illustrerar historien från Ovids metamorfos. Syringa, i grekisk mytologi, en naiad som dyrkade Artemis och därför strikt bevarade sin jungfruhet.

Pan, grepp av kärlek, förföljde nymfen Syringa. Syringa flydde från förföljande Pan till floden Ladon, där hon bad om hjälp från sina nymfsystrar och från flodguden. Därför förvandlades det till ett vass av floden Ladons gudom när det rördes till Siring of the God of Pan’s åkrar och betesmarker. Pan skar en herdeflöjt från vassen.

Siringa är ett musikinstrument från de antika grekerna, som ansågs tillhöra den arkadiska guden Pan och samtidigt grekiska herdar. Syringa gjordes enligt följande. De tog sju ihåliga vassstjälkar och fästade dem till varandra med vax, och längden på varje rör gjordes annorlunda så att det var möjligt att ha ett komplett utbud.

Det fanns injektionsrör och från en stam: i det här fallet spelade de det på samma sätt som på moderna flöjter, nämligen genom sidohålen. Syringa var förfäderna till det moderna orgelet.