Oracle Predictions – John William Waterhouse

Oracle Predictions   John William Waterhouse

Oracle – enligt de forntida idéerna, ett av kommunikationsmedlen mellan gudomen och människan. Båda oraklarna kallades själva oraklerna och platsen där de fick. Spådom gavs och tolkades av prästerna.

Denna bild visar en halvcirkel av kvinnor som väntar på förutsägelser från Tirecia, och en prästinna som tolkar hans ord med skräck.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)