Oaks – Arkhip Kuindzhi

Oaks   Arkhip Kuindzhi

På bilden ”Oaks” ger bilden mot ljuset den enorma ekskronan en dekorativ silhuett och plattar den, som en basrelief. Färgmassor lämnar intrycket av immensitet, betydelse, episk storhet. Den episka karaktären ”Oaks” förlorar dock inte kopplingen till verkligheten.

Konstnären samlade intryck av Krimens natur. Arkady Rylov påminner om ekskogarna i Kuindzhi-gården, upp till Yaylas fot. Men bilden går utöver gränserna för verklig noggrannhet. Oaks, som det var, tappar proportionen med de vanliga idéerna om omfattningen av föremål…

En sådan hyperbolism av former ger det konstnärliga arbetet en understrykt höjd. Kuindzhis konstnärliga tänkande sammanfaller med de karakteristiska strömmarna för konst under det tidiga tjugonde århundradet och flyttar tyngdpunkten för innehållet från den materiella bilden av livskvaliteter och fenomen till deras subjektivt andliga uttryck genom bildens emotionella koncentration.

I det romantiska, som om abstrakta ”Oaks”, är moderniteten närvarande i sina mest akuta problem. Det är som om de eviga krafterna i naturen, i motsats till livets variation, förkroppsligas i mäktiga och majestätiska träd.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)