Mary’s Christmas – Albrecht Altdorfer

Marys Christmas   Albrecht Altdorfer

I sitt arbete lockar motivet till ett komplex, visat i det vinklade perspektivet av arkitektoniskt landskap, överföringen av ett stort utrymme fylt med ljus och ljusa skuggor.