The Triumph of Titus and Vespasian – Giulio Romano

The Triumph of Titus and Vespasian   Giulio Romano

Giulio Romano är känd i den italienska konstens historia som en målare och arkitekt. Hans arbete var en komplex utveckling – från stilen efter principerna för Högrenässansen flyttade konstnären till Mannerism. Giulio Romano studerade med Raphael i Rom.

Tillsammans med honom målade han Vatikanens Stanz och Loggias, och efter lärarens död slutförde han arbetet som han hade börjat i Villa Madama. Under perioden med arbete i Raphaels verkstad utvecklade Julio Romano en karakteristisk målningsstil. Den har skarpt markerade konturer av designen och ogenomskinliga skuggor.

På detta sätt utförde konstnären ett stort antal altarmålningar. Från 1524 arbetade Giulio Romano i Mantua. Han dekorerade palatset i Mantuans markiser, Palazzo del Te, som hade blivit hans främsta arkitektoniska verk.

I Mantuan-målningarna använde konstnären ett antal nya för den italienska monumentala-dekorativa konsten av tidstekniker som är relaterade till nedmonteringen av bildrummet och vädjan till illusionistiska effekter. Giulio Romanos Mantuan-verk är ett klassiskt exempel på romersk manism. Andra berömda verk: ”Madonna with a cat.” Ung. 1523. Nationalgalleriet i Capodimonte, Neapel; ”Helig familj”. Ung. 1524. Santa Maria del Anima kyrka, Rom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)