Keramik – Paul Gauguin

Keramik   Paul Gauguin

Gauguin, som arbetade i samarbete med en av de ledande keramikmästarna, Ernest Chapelle, dekorerade den keramiska vasen med bretonska scener och förutsåg hans sena, syntetiska stil. Snart, i samma teknik, skapade konstnären två kraftfulla bilder som uttrycker lidande och kval Båda bitarna – en snusbox och en kanna – gjordes i form av målarens huvud vridet från lidande.

”Keramik”, konstaterade konstnären, ”förmedlar känslan av eld, och därför verkar den modiga figuren vrida i helvetets lågor. Jag tror att detta gör figuren mer uttrycksfull.” Krukan förmedlar troligen Gauguins intryck av den offentliga guillotinen som han hade sett i Paris.

Gauguins teknik är ovanlig. Han föredrog att skulptera leran med händerna utan att använda keramikerhjulet. Som ett resultat ser skulpturen grovare och mer primitiv. Enligt några av konstnärens bekanta uppskattade han keramik lika mycket som sina dukar. Gauguin testerade till och med att en kopia av Oviri, en av hans keramiska skulpturer, förskönar hans grav.