Porträtt av Lucretia Panchatica – Agnolo Bronzino

Porträtt av Lucretia Panchatica   Agnolo Bronzino

Detta porträtt av Bronzino skrevs samtidigt med porträttet av Bartholomew Panchatica. Lägg märke till att Lucretia Panchatica har en öppen bok i knäet. Boken finns i porträttet av sin man. Bronzino begav ofta detta attribut de som han ville betona sinnet och själens sublimitet.

Kall sofistikering Samtida tillhörde arbetet med Bronzino dual. Å ena sidan var han en erkänd mästare av porträttet. Noggrannhet i detaljer, nåd och understruket aristokrati, inneboende i stilen med Bronzino, var mycket välkomna i denna genre. Men hans religiösa dukar, på grund av samma drag i hans stil, verkade pretentiös för publiken, och ibland till och med blasfemisk, förolämpande religiös känsla.

Med samma dualitet närmade de sig arvet från Bronzino och senare målare-kännare. De erkände utan tvekan hans framgångar inom porträttgenren och förnekade honom förmågan att skriva flersiffriga kompositioner. Hur som helst var Bronzino dock fortfarande kvar i konsthistorien som en av de mest begåvade konstnärerna, och hans canvases lockar nu tittarnas öga exakt med sin coola förfining och idealiska oregelbundenhet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)