Porträtt av Dante – Agnolo Bronzino

Porträtt av Dante   Agnolo Bronzino

Målning av Angelo Bronzino ”Portrait of Dante”. Storleken på målningen är 127 x 120 cm, trä, olja. Dantes allegoriska porträtt skrevs många år efter hans död och är en symbolisk bild av poesi. Det stiliserade porträttet av hela epokens största poet är skriven på ett grotesk och uttrycksfullt sätt. Som passar en allegorisk bild är den tvetydig.

Ett särdrag i många verk i Bronzino är den semantiska kapaciteten: ju längre du tittar på bilden, desto mer öppnar den historiska panoraman, till synes i obetydlig detalj, inför oss. En flod som flyter bortom horisonten, de blå bergen i fjärran kompletterar det tematiska kännetecknet av Dante’s poesi. Som om diktarens ansikte mot ljus ur mörkret formas tydligt och levande, den stolta profilen krönas med en lagkrona av ära.