Flickans huvud – Jan Vermeer

Flickans huvud   Jan Vermeer

Vermeer är känd som en enastående mästare i genermålning, men i hans konstnärliga arv finns det också målningar skapade i andra genrer. Bland mästarnas mästerverk, utan tvekan, bör rankas fyra porträtt av unga kvinnor. De går alla tillbaka till mitten av 1660-talet, alla är bälteslängda och kvinnornas huvuden vändes som om konstnären just hade ropat till dem.

Ett exempel är ”Head of a Girl”. Och det mest kända porträttet i denna serie är verket ”Girl with a Pearl”, som inte utan skäl kallas ”North Jockey”. Flickans huvud, som visas i en halv vändning till betraktaren, är skriven på en enkel mörk bakgrund. Hjärtans ansikte minns vid första anblicken. Det verkar lysande.

För att uppnå denna effekt var befälhavaren tvungen att införa kroppsnyanser av de tunnaste, transparenta skikten. Flickan ler inte, men verkar vara på väg att le. Och i denna ”halvhjärtlighet” ligger porträttets huvud charm.