Konstnärsverkstad – Jan Vermeer

Konstnärsverkstad   Jan Vermeer

Jan Vermeer Delft hade en extraordinär gåva för att förmedla det svårfångade för de likgiltiga ögonen för världens harmoni. Utstrålningen av att vara i hans målningar uppnås med hjälp av en speciell, så ovanlig för den holländska konstnärliga visionen, den klassiska kompositionen och paletten. Ofta använder befälhavaren en märklig prickad teknik, applicerar färg med tunna inslag av en borste.

”Artist’s Workshop” – ett av Vermeers senaste verk. Bilden hade flera namn: ”Allegory of Måleri”, ”Art of Måleri”, ”Artist and Model”. Enligt det konstnärliga konceptet går verket utöver gränserna för konstnärens bild som tas på arbetet i Holland. Kompositionskonstruktion, beslut av planer och omgivningar gör det möjligt för oss att uppfatta bilden som en symbol för målningskonsten som förvandlar vardagens verklighet.

Den tunga mattgardinen lyfts upp, och åskådarens utrymme öppnas för åskådarnas ögon; en ung holländsk kvinna, draperad i glittrande blå materia, visar museet i Cleas historia; en karta över sju holländska provinser hänger på väggen; konstnären själv, avbildad bakifrån, klädd i en festlig outfit. Målningen är skriven i form av smälta streck som är karakteristiska för Vermeers sena handskrift, vilket kommer att skapa den tunnaste emaljmålningsytan. Färgområdet baseras på ljusa och mättade färger.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)