Flickans huvud – Karl Bryullov

Flickans huvud   Karl Bryullov

Geniet från den romantiska eran på XIX-talet Karl Pavlovich Bryullov under många år var förknippad med Imperial Arts of Arts. Efter att ha slutfört tolv års studier på akademin, lägger konstnären en solid professionell grund, som gav en praktisk möjlighet att framgångsrikt hitta sina egna sätt på konst. Under denna tid var professorer A. I. Ivanov, A. E. Yegorov, V. K. Shebuev lärare till akademiska Bryullov. År 1834 tilldelade Konsthögskolan Bryullov titeln som hedersfri medlem och rätten att bära uniformen av en högre professor.

Lite senare, från 1836 till 1849. mästare blev lärare på akademin. Om arbete i den historiska genren för Briullov alltid har varit föremål för intensiv tanke, smärtsam sökning, utmattande vakenhet – full av intellektuellt och emotionellt engagemang, var porträttet ursprungligen ett inhemskt element. Många enastående verk av målaren i denna genre var inte skräddarsydda.

Deras skapande var för konstnären att förverkliga en rusa av inspiration. För Bryullov, som hade ett obrutet konstnärligt temperament, var arbetsprocessen alltid mycket viktigare och attraktivare som förverkligandet av en verkligt kreativ, inspirerad, konstnärlig impuls, snarare än en noggrann behandling av handlingen, vilket fick den till ett färdig utseende i det färdiga verket. Det är därför antalet Bryullovs idéer som återfinns i album, skisser, på separata ark överstiger avsevärt antalet förankrade tomter.

Den kreativa flykten för denna lysande konstnär har alltid föregått det rutinmässiga professionella arbetet. Freestyle-borsten av den ”stora Karl” hittar lysande möjligheter till informellt uttryck i en serie porträttskisser och skisser. Målarens kvalitet är unik: något av hans verk, kvar i vilket skede som helst, verkar fullständigt, för en detaljerad studie av planen föregår dess överföring till duken.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)