Seascape – Gerhard Richter

Seascape   Gerhard Richter

Här framträder Gerhard Richter framför oss som en mästare i havslandskap. Tunga moln, redo att föra massor med vatten till havet, hängde över horisonten och sammanfogades nästan med havet.

De mörkgröna vågorna vände bly och väntade medvetet i väntan på stormen.