Bust of a Woman – Pablo Picasso

Bust of a Woman   Pablo Picasso

Konstnären målade denna bild i två tillvägagångssätt, som var och en har sina egna subtiliteter. Den första etappen var den mest produktiva. Under denna period målade Pablo Picasso tre centrala hjältinnor i bilden, med undantag för huvudet på den till vänster.

Denna bild var ett märkligt tecken på konstnären, som han protesterade mot alla etablerade konstnärliga regler som fastställdes i renässansen. Han gör medvetet smidiga, i verkligheten, funktionerna hos flickor vinklade och aggressiva, vilket belastar tittaren. Dessutom läggs stor tonvikt på heroins skarpa och arga drag.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)