Avignon Girls – Pablo Picasso

Avignon Girls   Pablo Picasso

Målningen ”Avignon-flickor” eller i originalversionen av filosofisk bordell chockade verkligen publiken. Även mästarnas vänner accepterade inte det vågiga arbetet.

År 1906 blev Picasso intresserad av afrikansk kultur, vars upptäckt och forskning markerade början av seklet. Mästarna påverkades starkt av skulptur och grova negermasker med magiska krafter. Detta rika kulturella stratum blev en effektiv drivkraft för Picasso och uppdaterade dramatiskt hans metoder och stil.

”Avignon-flickor” kombinerar det direkta inflytandet av afrikansk konst och impressionisternas verk, särskilt Cezanne.

Tomten är inspirerad av ett besök i en av Barcelonas bordeller. Som Pablo Picasso själv hävdade, arbetade han inte på en bild så noggrant, efter att ha tillbringat ett helt år på den.

Konstkritiker betraktar denna duk på den exakta kubismen som startar, för här presenteras inte flickans figurer i realistisk mening, utan i form av geometriska figurer och volymer – akuta vinklar, exakta enkla linjer, konstruktivitet.

En grupp flickor på bakgrund av en gardin skapar en helt ny verklighet. Därefter kommer en sådan avantgardisk representation av en person att bli mästarens fasta ”trick”, tack vare vilket ens en person som är långt ifrån visuell konst inte kommer att kunna känna igen sin individuella stil.

Ett litet, något skissartat stilleben längst ner på duken är inte direkt slående – det här är en bild av frukt som betonar den avslappnade och uppriktiga atmosfären i Carrer d’Avigno bordell.

Detta arbete kan också betraktas som ett konglomerat över alla perioder av konstnären – högerflickor målas i afrikanska masker, markerar kubismens födelse, medan resten målas i förloppet av blå eller rosa toner som påminner åskådaren om tidigare ”blå” och ”rosa” perioder.

Intressant nog, enligt röntgenbilderna, var den ursprungliga versionen av målningen helt annorlunda – förutom flickorna, sjömännen och en medicinsk student med en skalle i sina händer var närvarande på duken. Men av någon anledning övergav Picasso den ursprungliga idén och skildrade bara fem nakna flickor.

Bilden var en typ av psykologisk utmaning för samhället, och när han inte tittade på förargelsen, älskade Picasso detta arbete och lyftte det till kategorin av lärobok. Befälhavaren bestämde sig för att sälja den först 1924.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)