Porträtt av Wilhelm Ude – Pablo Picasso

Porträtt av Wilhelm Ude   Pablo Picasso

De porträtt som skapats av den stora mästaren vid denna tidpunkt erkänns som höjdpunkten i kubismens utveckling. I början av 1900-talet hade Wilhelm Uhde ett rykte som upptäckaren av nya namn inom konst. Hans kritiska artiklar gav allmänhetens uppmärksamhet på nya riktningar inom konst, dekrypterade de intrikata teknikerna för moderna konstnärer, deras ideologi och kreativa program.

Tacksamma konstnärer målade gärna porträtt av deras ”impresario”. Picasso är inget undantag. Porträttet visas tydligt i de geometriska elementen. På ett karakteristiskt sätt – dålig färg, dämpade och inexpressiva toner, illusivitet, subtext – ger författaren oss en bild av en person som utan tvekan är intelligent och noggrann i alla dess manifestationer.

En något karikatyrbild betonar bara de informella och vänliga relationerna mellan modellen och konstnären. Författaren gör narr av sin hjältes noggrannhet: den felfria kragen på hans skjorta greppas av samma felfri slips, det försiktigt utjämnade håret genomtränger skiljen, den styva och tydliga läpplinjen fullbordar porträttet.

En liten detalj i bakgrunden – en pappersrektangel som spikas fast vid en vägg – betonar igen Udes speciella karaktär, som symboliserar hans oförstörbara passion för noggrannhet, ordning och betong.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)