Grön skål och svart flaska – Pablo Picasso

Grön skål och svart flaska   Pablo Picasso

År 1907 skapar Picasso, redan allmänt känt, oväntat för andra, en serie målningar på ett nytt, så kallad kubistiskt sätt. Kubismen, som till en början skrämde bort kritiker och allmänheten, utvecklas snart till en av de mest utbredda strömmarna, inte bara på franska utan i all europeisk målning. Testamente om Cezanne, som kallade för att tolka naturen ”med hjälp av en boll, en kon, en cylinder”, kubistiska konstnärer betraktade som deras kreativa program. Cezanne själv följde aldrig dessa ord bokstavligen.

Unga konstnärer var mer radikala. Kubisterna försökte avslöja objektets konstruktion för att avslöja dess ”rena” struktur. Den omgivande naturen, hushållsföremål, den mänskliga figuren förvandlades till en kombination av volymer och plan i sina målningar. Men de största kubistkonstnärerna och framför allt Picasso själv gick aldrig bort från verkligheten. Deras experiment var kognitivt, inte alls godtyckligt. Därför avslöjar ett antal saker av Picasso som rör den kubistiska perioden verkligen fenomenen från en ny sida och fördjupar tittarens syn på ämnet.

Stilleben ”Grön skål och svart flaska” skrevs under den tid då abstraktionen fick den viktigaste platsen i Picassos arbete. Kompositionen är betonade enkel och kortfattad: det finns bara två helt vardagliga föremål mot bakgrund av utkast som är skrivna tillsammans. Objektets placering gör att du bäst kan identifiera massan, konturen, till och med materialets struktur. Konstnären berövade bilden av vilken dekor som helst, flyttade saker nästan till bildkanten och vände dem till betraktningsvinkeln, vilket skapade en tydligt påtaglig spänning. Intrycket av ångest ökar kontrasten för djupa toner – grönt och svart – på föremål som visas mot en genomträngande röd färg.

Säker generaliserad målning, svår färg, byggd på en kombination av brunröd, svartgrå och grön döv. Men de konstnärliga medelens konkretitet ger dessa enkla föremål speciell uttryck.

Genom att avvisa illusivitet, vägra att döda korrektheten i form, stärker Picasso ”karaktär” för varje avbildat kärl: en smal, perfekt form, till och med en elegant svart flaska och en bred, något klumpig grön kopp. Saker får extraordinär andlighet och ”vitalitet.” I ett litet stilleben manifesterades Picassos fantastiska förmåga att se de outtömliga visuella möjligheterna i den omgivande verkligheten.

Bilden kom in i Hermitage 1934 från State Museum of New Western Art i Moskva.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)