Staden håller på att byggas – Nicholas Roerich

Staden håller på att byggas   Nicholas Roerich

I de guldbruna mättade färgerna målade han bilden ”Bygg staden” – en hymne till arbete och kreativ skapelse. Befästningar, väggar och torn uppfördes på en kulle omgiven av en flod. Kokande arbete. Grupper av människor i vita linnetröjor förenades av rytmen i vänligt arbete. Arbetet kännetecknas av stark teckning och het färg, det visar tydligt en kraftfull och livsbekräftande början.

Innan utställningen av konstnärer i föreningen ”World of Art” 1902 byggde Roerich kompositivt bilden. Konstkritiker Sergej Dyagilev, som hittade honom bakom detta arbete, övertalade honom att inte göra ett enda penseldrag längre. Canvasen förblev utan en noggrann finish, liknande en stor skiss. Men tack vare detta hade tittaren intrycket av äkthet, som om författaren skrev från livet, som om väggar och torn växte framför hans ögon, och han använde snabbt det han såg på duken.

Storstadspressen träffade ”byggnadsstaden” ovänliga, till och med Vladimir Stasov kritiserade för första gången bilden offentligt. Men berömmen av Vasily Surikov nästan till tårar berörde konstnären, och på Valentin Serovs insisterande köptes verket till Tretyakov-galleriet.

Det här är vad konstnären skrev om den här bilden: ”… Bilden” Bygg staden. ”I den ville jag uttrycka en önskan om skapelse, när det var i höjden av tillägget av nya fästningstorn och murar som staplas upp. Nu när vi har upplevt så mycket förstörelse, varje konstruktion är särskilt värdefullt. ” ”Så det väntades, så det var förutsett, och så det sågs.” Staden byggs! ”Och vad en underbar, kraftfull!” ”Där de bygger förstör de inte det.”

Varje struktur är en multiplikation av goda. ”När byggandet pågår – allt fortsätter.” ”Varför är alla byggare i vita kläder? Roerich har inget oavsiktligt,” sade Natalia Dmitrievna Spirina, ”det betyder människor med rena tankar, inte bygga för sig själva, inte för egenintresse… utan att bygga för allmänt bästa. ”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)