Boar Hunting – Peter Rubens

Boar Hunting   Peter Rubens

I Rubens verk om jaktämnet kan man skilja två faser av kreativitet. Målningarna från den första perioden, som varade fram till 1620, till vilken ”Jakt efter ett vildsvin” tillhör, kännetecknas av ett centripetalt och diagonalt sammansättningssystem, med obrutna krafter som verkar på båda sidor. Senare verk utvecklar en komposition som är karakteristisk för frisen, det vill säga handlingen i dem visas i ett horisontellt perspektiv, parallellt med bilden plan.

I det första fallet betonas jaktens klimaks, när djuret förbi och besegras, i det andra – fiskeprocessen. Och om arbetena i den första perioden visar seger av jägare över ett hårt rovdjur, då kanfas för den andra – jakten på ett försvarslöst djur. Dresden-bilden när det gäller innehållet är mycket mer än bara en genrescene på jakten. Det ”tydligt” lyser igenom den antika myten om Caledons jakt, den där Meleager dödar Kalidon-vildsvinet med ett spjut.

Här visas alla deltagare i historien: ett vildsvin står under ett träd i en tät cirkel av jägare och ondskinnigt skällande hundar. Atalanta hade precis skjutit sin pil; Meleagers spjut kastar sig in i odjuret. Nära vildsvinet ligger en död man. Detta tema används av många flamländska konstnärer för målningar som representerar jakten mot bakgrund av ett skogslandskap.