Boar Hunting – P. Vallati

Boar Hunting   P. Vallati

Det är inte svårt att gissa att våra avlägsna förfäder, primitiva människor under lång tid, uteslutande var engagerade i insamling och jakt, var begränsade och tvingades vara nöjda med vad naturen gav. De kände själva att de var hennes barn, de var rädda för många saker, de förstod inte ännu mer. Så här har religionen sitt ursprung – från människors rädsla och önskan att skydda sig mot dem. Med tiden blev produktionstekniker mer komplicerade, men jakt som ockupation, brutalt kul och ett sätt att få pengar för mat kvarstod i århundraden. Låt inte omedelbart, men inhemska jaktscener, dess mest dramatiska avsnitt blev teman för konstnärer.

Således avbildade den italienska konstnären P. Vallati 1888 ett vildsvin som är förgiftat av hundar. Framför oss, faktiskt, höjdpunkten i hela jakten – ett vildsvin överhinner ett paket med hundar, som bokstavligen framför våra ögon förvandlas till ett frenetiskt pack och luktar lukten av blod och kött. Flera hundar, vildsvin en. Han grep redan: en för nackskrapan, den andra för kinden, den tredje för örat, de andra trycker tillbaka. Skadligt, kusligt oskalena vildsvin, glittrande hundhoppar. Du kan inte kalla bilden statisk – låt alla deltagare i den här typen av ”strid” tyckas vara frusna på plats, men det verkar ett annat ögonblick – och allt kommer att röra sig, det desperata slaget kommer att koka igen.