Självporträtt med Mantuan vänner – Peter Rubens

Självporträtt med Mantuan vänner   Peter Rubens

Detta är de tidigaste av självporträtten av konstnären, skriven under hans vistelse i Italien. Figuren av Rubens är skriven med stor frihet. Hon framträder märkbart bland andra karaktärer i ljusa färger och mjuka former. I motsats till hans vänner vände sig Rubens ansikte och blick mot tittaren.

Ett öppet ansikte vändes i tre fjärdedelar, eftersom Rubens vanligtvis skulle skriva sina ganska många självporträtt, bland vilka denna var den första. De breda vikarna i en mörkgrön kappa, vita veck i kragen skuggar den livliga charmen i ett ungt vackert ansikte med en hög panna. Bland de sex personer som visas på duken är det bara tvekan om Rubens utseende som erkänns av alla forskare.

Fem av hans vänner, skrivna på samma horisontella linje bredvid honom, som ger hela kompositionen en viss enhetlighet och rörelsebegränsning, har hittills inte lösts pålitligt och övertygande. Han är bland sina vänner och stirrar lugnt på oss, publiken, med säkerhet i sina styrkor, tankar, hopp och ambitioner.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)