Besök – Peter de Hoch

Besök   Peter de Hoch

Peter de Hoch ritade under större delen av sitt liv med scener av hamburgarlivet och var en av dem som kallas ”Little Dutch”. Teman för hans verk är vanligtvis enkla – värdinnan pratar med piga, modern matar barnet, vännerna spelar kort. I målningen ”Besök” utspelade konstnären, som presenterade en scen från vardagen i det inre i det typiska holländska huset, så älskat av honom, en viss tomt. Intressant nog är den nedre halvan av fönstret slutna, så ägarna vill dölja något från nyfikna ögon.

Mannen, som kom på besök, håller värdinna i handen, som, leende, ser in i ögonen. Samtalet mellan dem handlade troligen om matchmaking eller ett trevligt datum, och frågan löstes med ömsesidigt samtycke. Piken häller vin för att markera händelsen, en annan gäst säger något glädjande till henne. Färgen på den här bilden är baserad på en kombination av dämpade toner i interiören och ljusa kläder – röd, blå, gul och vit. I gästkläderna samlades vit, guldgul och djup svart färg, som de Hoch ofta använde.

En man sitter på en blå kudde, vars färg ofta i kombination med gult och vitt finns i Vermeer Delfts verk. Från denna samtida övergav kärleken för subtil användning av ljusa färger och dagsljusbelysning av interiören i dukar till de Hoech.