Kronning av Maria Medici – Peter Rubens

Kronning av Maria Medici   Peter Rubens

Denna bild är en av få i cykeln som inte innehåller några mytologiska eller allegoriska figurer. Detta är en exakt beskrivning av den historiska händelsen från drottningens liv.

Den 13 maj 1610 krönades Maria Medici i basilikan Saint-Denis i Paris för att öka sin makt när kungen var frånvarande. Nästa dag dödades Henryx IV. Emellertid har ingen någonsin tillskrivit sin fru deltagande i detta mord, även om hon ofta konspirerade konspiration. Sådan var ödet!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)