Besök till Asclepius – Edward John Pointer

Besök till Asclepius   Edward John Pointer

Asclepius, Apollos son, lärde läkning, han botade inte bara, utan också återupplivade de döda. Zeus var arg på Asclepius och slog honom med blixtar för att ha brutit mot världsordningen, eftersom Hades kontrollerade liv och dödsfall.

När Asclepius hade mycket erfarenhet av att läka, gav Athena honom blod som flödade ur venerna på Gorgon. Blodet som flödade från gorgons vänstra sida bar död, och från höger sida användes det av Asclepius för att rädda människor. Människor hedrade Asclepius, de skildrade honom med en stång som lindas runt ormen. Senare blev skålen, också förenad med en orm, dess symbol.

När patienten återhämtade sig offrade de en tupp till Asclepius. Asclepius från sin fru Epioni hade två söner, också en läkare: Machaon, som dog i Trojan-kriget, och Podaliyria, och två döttrar: Hygieia och Panakey.