Affisch XX-utställning ”Salon hundra” – Alphonse Mucha

Affisch XX utställning Salon hundra   Alphonse Mucha

Art Gallery ”Salon Hundred” organiserades 1893 och var beläget i konstmagasinet ”La Plume”, som aktivt förföljde idéerna i jugendstil. Galleriets uppgift var inte bara förklaringen av en ny stil utan också ”demokratiseringen” av den visuella konsten, kallad ”konsten för hemmet”.

Art gallery publikationer, litografierade album och en serie utgåvor av affischer och dekorativa paneler för interiörer var tillgängliga och billiga. De trycktes i olika litografiska verkstäder. Paris på papper av olika sorter, som till stor del bestämde deras värde. Bland de hundra utställarna av galleriet var kända konstnärer – Bonnard, Toulouse-Lautrec, Steinlen, Ensor, Grasset, Rasssenfoss. Ville bli medlem i denna grupp och Alphonse Mucha. Enligt villkoren i avtalet tog han upp exekveringen av affischen för den tjugonde utställningen av salongen.

Affischen ledde till den fantastiska glädjen för galleriägaren, Leon Deschanes, som besökte konstnärens ateljé medan han arbetade med skiss. Han övertalade Mukha att göra två versioner av tryck: ofullständiga, utan inskription, och själva utställningsplakaten. Rättigheten hos Deshane, som utvärderade bilden som ett mästerverk av en dekorativ panel, bekräftade dess omedelbara framgång för allmänheten.