Abraham offar Isaac – Grigorio Lazzarini

Abraham offar Isaac   Grigorio Lazzarini

Enligt den bibliska berättelsen ville Gud uppleva kraften i Abrahams tro och beordrade honom att ta med sin älskade son Isak ”för ett brännoffer” ”i Morias land”, ”på ett av bergen”. Abraham tvekade inte att lyda.

På den tredje dagen av resan åkte Abraham och Isak till den plats som anges av Gud. När han kom till platsen ”gjorde Abraham” ett altare, ”bandade Isak”, lade honom på altaret ovanpå skogen, ”och höjde redan en kniv över honom när ängeln ropade till honom från himlen: Abraham! Abraham! … räcka inte din hand mot barnet och gör ingenting över det, för nu vet jag att du är rädd för Gud och inte har ångrat din son, din enda, för mig. I stället för Isak avlivades en ram, och Herren svor: Välsignelse, jag välsignar dig och multiplicerar, jag kommer att multiplicera ditt utsäde, som himmelens stjärnor och som sand på stranden; och ditt frö ska äga sina fiendors städer; Och i ditt utsäde ska alla jordens nationer välsignas, eftersom du har lydt min röst.