Workshop med Mimosa – Pierre Bonnard

Workshop med Mimosa   Pierre Bonnard

Efter åtskilliga ödesfall som träffade Bonnard i slutet av hans liv, när kära och människor nära honom gick till honom i evighet, upphör han inte att vara engagerad i skapande arbete, och förblir samma nyfikna forskare. I hans verk blir till och med lättare, de är varmare och mättade med frihet och liv.

I målningen ”Workshop med Mimosa” faller landskapet in i konstnärens rum med det sydliga temperamentets all kraft och fyller det med starkt ljus, vars källa är mimosa. Extern spontanitet blir en med interiören i interiören.

Åskådaren ges möjlighet att besöka verkstaden i Bonnar, men här är det inte huvudobjektet, huvuduppmärksamheten riktas mot landskapet utanför fönstret, där trädgården är färgad med ett överflöd av ljusa södra färger. Martha är inte längre med honom på fyra år, men ”spöket” av hennes figur fångas nedan.

I sina senare målningar experimenterar konstnären ofta med ljuseffekter, och i landskap finner han en källa till kreativ inspiration.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)