St Michael and the Dragon – Rafael Santi

St Michael and the Dragon   Rafael Santi

I ett kallt landskap med silhuetten av en brinnande stad i fjärran. St Michael har precis pressat djävulen till marken och håller på att döda honom med ett slag av sitt svärd. Monster som kryper från alla sidor påminner om dem som skapats av Hieronymus Bosch, medan figurerna i mitten påminner om Dante’s Divine Comedy from Hell.

Till vänster är hycklare i blyrockar, dömda att följa sin smärtsamma väg, medan till höger är tjuvar, torterade av ormar. Hänvisningar till flamländska målningar tyder på Urbino-miljön, där norra influenser fortfarande var ganska livliga. Raphaels fantasi, som är särskilt utvecklad i detaljerna om St. Michael, är mer balanserad i ärkeängelns figur, mitt i hela kompositionen.

Denna känsla av balans och självkontroll utvecklas vidare i de andra två panelerna, där landskapet, fortfarande av umbriskt ursprung, betonar figurernas lugn, trots motivets dramatiska karaktär. Dessa små paneler indikerar det ögonblick då målaren samlar de stilistiska frukterna av vad han hittills har assimilerat och samtidigt redogör för de illustrerade problemen som kommer att utvecklas i framtiden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)