Henrietta och Julian på Garden Pond i Charleston – Vanessa Bell

Henrietta och Julian på Garden Pond i Charleston   Vanessa Bell

På 1930-talet rankades Vanessa Bell bland de mest berömda konstnärerna i vår tid. Avgång från avantgardemåleri ökade bara hennes popularitet. Den stil som Bell fann som ett resultat av outtröttliga abstrakta och postimpressionssökningar kännetecknades av dess bilder, delikatess och förfining. Bland hennes bästa senare verk kallar historiker av engelsk målning Porträtt av fru Grant, skriven 1934, och Still Life with a kann.

Efter 1939 lämnade Bloomsbury Muse nästan aldrig Charleston. Hon arbetade som alltid mycket – oftast i trädgården eller på sin verkstad. Vanessa Bells verk från denna period är fängslande med kompositionens ordning och någon form av svår anteckning som låter lätt och ledsen. Stilleben ”Roses in a Chinese Vase”, 1947, är charmig i färg och humör. En levande skiss ”Henrietta och Julian vid en trädgårdsdamm i Charleston,” där konstnären fångade de blonda ögonen på sina barnbarn, fängslar med sin rörande enkelhet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)