Stilleben på hörnet av manteln – Vanessa Bell

Stilleben på hörnet av manteln   Vanessa Bell

Detta är en av de mest berömda stilleben för Vanessa Bell. Hon skrev det i sin verkstad och använde lådor, kartonger och konstgjorda blommor för iscensättning. Då arbetade Vanessa Bell nära med Duncan Grant. Han skrev samma stilleben – dock i något annorlunda perspektiv. Det måste sägas att målningarna av dessa konstnärer ofta var förvirrade, så Bell vägrade snart att arbeta sida vid sida med Grant. När det gäller ”likheten” i målningar av Grant och Bell, då är det i stort sett lämpligt att leta efter det bara i handlingen.

Deras stilar är helt annorlunda vad gäller ”temperament”, känslomässigt innehåll, liksom de tekniker som används. Till exempel ses detta stilleben av båda författarna helt porösa. Duncan Grant bestämde det i edrua toner och kompletterade det med element i ett collage. Vanessa Bell, tvärtom, begränsade sig till en smal palett med ljusa färger och skapade en förenklad pyramidskomposition. Observera att i detta verk, i motsats till de två tidigare, begränsar inte konstnären formen till svarta konturer, utan skriver dem i områden med ren färg.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)