Utsikter – Salvador Dali

Utsikter   Salvador Dali

Dalis virtuella och surrealism är djup, komplex, ofrivilligt kopplad och undviker logisk analys. Detta är innebörden av det overkliga tillståndet som kommer i drömmar.

I den ”onormala” målningen spåras exakt noterade detaljer och bilder, trots bildens medvetna intrassling, genom vilken man befinner sig i den okända världen av mystiska varelser och flytande drömmar.

Dalis målningar är ett universum av personliga upplevelser. Erotik och sadism finns i dem, livet gränsar till döden, och det enda möjliga tillståndet är deformation.

Dalis varumärke var transformation. Ibland bildar denna teknik den centrala kärnan i bilden, och ibland förblir en detalj. Övergången, objektets metamorfos spelar en viktig roll i världen. Det finns ingen skillnad mellan verklighet och fiktion. Otrolig blandning av oförenliga detaljer ger en känsla av irrationell verklighet som utvecklas till ett enda komplex.

Ett konstverk öppnar för alla på sitt sätt. Ingen kan förklara vad som kan förstås genom sina egna känslor och livserfarenhet. På bilden finns ett antal tecken.

Människor i bakgrunden liknar insekter, eller snarare gräshoppor eller myror, som var tecken för den påtagliga Dali och är förknippade med en harbinger av besvär och som ett resultat med döden.

Trots författarens behärska behärskning ser bilden ut som en otrolig utan demonstration av teknik. Han skapade ett visst lakoniskt ökenlandskap med en klipp där alla lever ett orealistiskt liv.

Konstnären avbildar nakna människor, i själva verket, en symbol för surrealism, som avslöjar allt utan några gränser, som i manifestet av surrealistor och säger att ”det finns ingen gräns i dina fantasier”, och vi uppfinner gränserna själva.