Bokhandel – Apollinary Vasnetsov

Bokhandel   Apollinary Vasnetsov

Det centrala temat för målningen ”Bokhandel” var lubok, folkkonstens roll i böndernas liv. Enligt Fjodor Buslaev, en kännare av forntida rysk litteratur och folklore, betydde splint ”mer för det ryska folket än den sixtinska Madonna hade för italienarna.” Vasnetsov själv började ganska tidigt samla splint och såg i honom det estetiska uttrycket för de populära begreppen god och skönhet.

På bilden är dessa begrepp kopplade till den moraliserande scenen i prästens förklaring av moralen i ”sista domen” – moral till en bonde som är fascinerad av en ljus bild. I sin uppriktighet, glädje och lugn är denna bild med en ljus vårsol som upplyser folkmassan av bönder, med en flock duvor på taket och barn som noggrant undersöker sönderdelade bilder, liknar den stämning som traditionellt är inneboende i folkkonsten.

Lusten att avslöja estetiken i den folkkonstnärliga traditionen, att använda dess poetik övertog snart fullständigt av konstnären och blev kärnan i hans kreativa individualitet. Det var inte utan anledning att han berättade för Stasov att han i slutet av 1870-talet inte hade någon plötslig övergång från vardagsgenren till episk-saga plot. ”När jag blev en genisthistoriker”, skrev han, ”kan jag inte svara exakt. Jag vet bara att under den mest ivrigaste hobbyen i genren, i akademiska tider i S: t Petersburg, lämnade vaga historiska och fantastiska drömmar mig inte…

Det fanns ingen motstånd från genren och historien i min själ, och därför fanns det ingen vändpunkt eller någon övergångskamp i mig. Några av målningarna från den efterföljande perioden, Moskva, utformades av mig i Petersburg-perioden… ”.