Mystery of the XX-talet – Ilya Glazunov

Mystery of the XX talet   Ilya Glazunov

Bilden ”Mystery of the 20th Century” i sin handling kan jämföras med explosionen av en atombombe. den första versionen skrevs 1977, då sovjetkonsten kvävdes med lojal kärlek till Lenin, Khrusjtsjov, CPSU och var strikt begränsad till lögn av socialistisk realism. Konstnären utförde ett titanverk och visade det 20-talets apokalyptiska varelse i sin målning genom konkreta bilder av människor.

Vilket civil mod och rädsla skulle ha varit besatt för att uttrycka denna kompromisslösa sanning i de tider av totalitär terror! Dessutom vägrade konstnären den efterlängtade utställningen, men tog inte bort ”Mystery of the Century Century” på begäran av högre tjänstemän, trots hot från partiets centralkommitté, ministeriet för kultur och det officiella artisten Union, som var redo att utvisa det från Sovjetunionen. A. I. Solzhenitsyn, som han vågade visa på bilden i fängelsekläder.

Konstnären var svår att avsluta. Han öppnade aldrig sin utställning. Endast en röst övervägde omröstningen i partiets centralkommitté för avskaffandet av utvisningen av Glazunov utomlands. Argumentet var: ”Varför måste vi föda upp dissidenter om och om igen! Låt dem åka till Sibirien, till BAM och inte återvända därifrån så länge som möjligt.” Foton från den här bilden divergerade över den då enorma unionen av sovjetiska socialistiska republiker. Många västerländska tidskrifter tryckte hennes reproduktioner med undertexten: ”En målning som ryssarna aldrig kommer att se.” Och först efter många år, på perestrojka dagar, såg tusentals åskådare det på konstnärens utställning i Moskva ungdomshuset.

I sin sista Moskvautställning under det tjugonde århundradet slutade Ilya Sergeevich arbetet med en ny version av det världsberömda mysteriet… Detta dikterades av behovet av att konstnärligt och filosofiskt förstå den djupa essensen i händelserna under det sista kvartalet av förra seklet, vilket naturligtvis krävde en ökning av bildens storlek. Och slutligen, i den nya versionen, skrev författaren sitt porträtt redan till höger i enlighet med sin ålder.