Porträtt av Gertrude Stein – Pablo Picasso

Porträtt av Gertrude Stein   Pablo Picasso

Picasso skildrade den berömda amerikanska författaren Gertrude Stein och var på väg till nästa nya period i sitt arbete och hela riktningen i målningen. ”Jag skildrar världen inte som jag ser den, utan som jag tror att den är,” sade konstnären.

Porträtt av Stein som letade efter en slav i bilden av sin modell, han skrev om otaliga gånger och slutade detta arbete och sade i slutändan författaren: ”Jag slutar se dig när jag tittar på dig.”

Som ett resultat av detta ”inte se”, det vill säga att han inte riktigt behandlar den verkliga bilden av personen som avbildas, utan snarare hans egen mentala blick, skapade Picasso en intressant bild: komposition. Allt detta förskuggade kubismen, en ny trend i målningen, där konstnären kommer att börja arbeta en tid senare.

Picasso distraherades från utsidan av porträttet. Författaren sa att hon såg det färdiga porträttet att hon inte såg ut som sig själv. Men konstnären förmedlade exakt sin starka, integrerade karaktär. Det avbildade ansiktet liknar ansiktet på forntida statyer, med samma som deras, nästan tomma ögonuttag, på grund av vilket Stein verkar se inifrån sig själv, allsynt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)